This Theme Supports a Custom FrontPage

Läka efter operation (meditation)

Läka efter operation (meditation)

Det här är en session i självhypnos med målet att hjälpa kroppen hantera läkning efter en operation i narkos där ett ingrepp har skett i kroppen och all läkning är välkommen. Den har använts bland annat efter kirurgiska ingrepp och avlägsnande av vävnad. Den är ett komplement och ersätter på inga sätt primära vårdinsatser.  

fake watches rolex replica replica rolex replica rolex watches replica watches