Forskning från Harvard

Att behandla sig själv med hjälp av tanken är möjligt, men placeboeffekten handlar om mer än bara positivt tänkande. Din hjärna kan vara ett kraftfullt läkande verktyg när den ges chansen. Tanken att din hjärna kan övertyga din kropp om att en falsk behandling är verklig och därigenom stimulera läkning har funnits i årtusenden. Nu har vetenskapen funnit att under rätt förhållanden kan en placebo vara lika effektiv som traditionella behandlingar.

The power of the placebo effect

“Placeboeffekten handlar om mer än positivt tänkande – att tro att en behandling eller procedur kommer att fungera. Det handlar om att skapa en starkare koppling mellan hjärnan och kroppen och hur de samverkar,” säger professor Ted Kaptchuk vid Harvard-affilierade Beth Israel Deaconess Medical Center, vars forskning fokuserar på placeboeffekten.

Placebos kommer inte att sänka ditt kolesterol eller krympa en tumör. Istället fungerar placebos på symtom som regleras av hjärnan, som upplevelsen av smärta. “Placebos kan göra att du mår bättre, men de kommer inte att bota dig,” säger Kaptchuk. “De har visat sig vara mest effektiva för tillstånd som smärtbehandling, stressrelaterad sömnlöshet och biverkningar av cancerbehandlingar som trötthet och illamående.”

Länk till studien >>