Bipacksedel för Placebopiller

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Placebo* 100%, blå/vit kapsel, omärkt

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda Placebo. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till leverantören av Placebo.
 • Denna produkt har ordinerats åt dig. Ge det gärna till andra. Det kan aldrig skada dem även om de uppvisar andra symptom än dina.
 • Om du får positiva biverkningar av produkten, dela gärna med dig av dina erfarenheter till andra.

I denna bipacksedel finns information om följande:

 1. Vad Placebo är och vad det används för.
 2. Vad du behöver veta innan du använder Placebo.
 3. Hur du använder Placebo.
 4. Eventuella biverkningar.
 5. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar.
 1. Vad är Placebo och vad det används för

Placebo är en starkt verkande produkt för invärtes bruk. Placeboprodukter indelas i fyra klasser beroende på verkansgrad: I milt verkande, II medelstarkt verkande, III starkt verkande och IV extra starkt verkande. Detta placebo tillhör klass IV.

Placebo används för behandling av alla tänkbara tillstånd. Fungerar ypperligt på alla fysiska- och psykiska tillstånd.

 1. Vad du behöver veta innan du använder Placebo.

Använd INTE Placebo om du ej önskar någon förbättring av ditt tillstånd utan endast önskar uppnå uppmärksamhet från din omgivning och/eller medömkan.

 1. Hur du använder Placebo.

Lämpligt intag är 1 (en) kapsel 2 (två) gånger per dygn med 12 (tolv) timmars mellanrum tills önskad effekt uppnåtts eller till dess de erhållna kapslarna är slut. Kapslarna intages oralt med minst ½ (ett halvt) glas vatten eller annan lämplig dryck.

 1. Eventuella biverkningar.

Precis som alla andra preparat kan även Placebo ha biverkningar. Skillnaden mot de biverkningar som uppstår till följd av användande av div läkemedel är att Placebo ofta kan motverka dessa så att de helt eller delvis försvinner. För övrigt kan man med fördel välja sina egna biverkningar med Placebokapslarna. Fyll i nedanstående lista för att få dina önskvärda biverkningar och att få en så bra matchning som möjligt mot egna behov.

 • …………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • …………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • …………………………………………………………………………………………………………………………………………
 1. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehåller kapslar, blå/vita utan markering.

Av Lena Örtenmalm, Placebotarian

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *