This Theme Supports a Custom FrontPage

Bipacksedel för Placebopiller

Bipacksedel för Placebopiller

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Placebo* 100%, blå/vit kapsel, omärkt Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda Placebo. Den innehåller information som är viktig för dig. Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. Om du har ytterligare frågor vänd dig till leverantören av Placebo. Denna produkt har ordinerats åt dig. Ge detLäs mer om Bipacksedel för Placebopiller[…]

Kan healing integreras med skolmedicin?

Kan healing integreras med skolmedicin?

University of Minnesota har en intressant artikel om skillnaden mellan läkande och healing, och varför det kan spela roll hur vi förhåller oss till detta – ifall det helt enkelt är möjligt att låta de vitt skilda världarna inom healing och skolmedicin integreras och mötas på rimliga villkor till förmån för den som vill läka. Läs originalartikelnLäs mer om Kan healing integreras med skolmedicin?[…]

Mirakel-läkningar

Mirakel-läkningar

När en sjukdom går tillbaka utan att läkarvetenskapen kan förklara hur det gick till, kallas det på Engelska för en “spontaneous remission”. Vi kallar det för ett Placebo-mirakel. Det här är en sida som bara samlar på sådana oförklarliga, underbara och inspirerande mirakel: Online-spontaneous-remission-bibliography-project

Placebo-bantning?

Placebo-bantning?

Vad händer med din kropp, metabolism och viktförändring när hjärnan är övertygad om rätt mål, och varför verkar de flesta dieter inte fungera i längden, eller bara för vissa personer men inte för andra? Sandra Aamodt har ett intressant TED-talk om detta.

Häftig självläkning!

Häftig självläkning!

Här är Sarah Ehrenbergs personliga historia, ett inspirerande fall av Placebo. “Det är otroligt häftigt hur mycket det går att påverka sin kropp och sin hälsa. Fick diagnosen Atopiker redan som liten bebis och har alltid varit “hon som är så otroligt allergisk“. Har genomgått två “hyposens-behandlingar” för gräs/träd pollen, ingått i läkemedelsstudier och haftLäs mer om Häftig självläkning![…]

Är Placebo bättre än Paracetamol?

Är Placebo bättre än Paracetamol?

Lyssna på detta underbara program på Sverige Radio>> “I studien delades drygt 1 600 personer med akut ryggskott upp i tre grupper. En grupp fick paracetamol flera gånger per dag, en grupp fick smärtstillande vid behov och den sista gruppen fick placebo, alltså verkningslösa mediciner. Och det visade sig att det inte spelade någon rollLäs mer om Är Placebo bättre än Paracetamol?[…]

You Are the Placebo – Bok

You Are the Placebo – Bok

En inspirerande bok om tillämpad placebo som tar upp mängder av exempel, forskning och praktiska tekniker och vittnesmål. Författaren, Dr Joe Dispenza, har själv använt tankens kraft för att visualisera en ryggskada så frisk som möjligt. Här är en video med Joe Dispenza

fake watches rolex replica replica rolex replica rolex watches replica watches