Studier på öppen Placebo

En systematisk översikt och metaanalys visar att öppna placebopiller har positiva kliniska effekter jämfört med ingen behandling. Studien inkluderade fem randomiserade kontrollerade försök med sammanlagt 260 deltagare som led av olika medicinska tillstånd såsom irritabel tarm, depression, allergisk rinit, ryggsmärta och ADHD.

Effects of placebos without deception compared with no treatment: A systematic review and meta-analysis

Resultaten indikerar att öppna placebopiller kan ha en positiv inverkan på olika hälsotillstånd. Trots detta är försiktighet påkallad vid tolkningen av resultaten på grund av det begränsade antalet identifierade studier, frånvaron av blindning och inkluderingen av positiva budskap tillsammans med öppna placebopiller.

Större och mer definitiva studier behövs för att utforska den potentiella patientnyttan av öppna placebopiller, samt för att undersöka de relativa bidragen från positiva förslag och de etiska implikationerna.

Läs artikeln här >>