Uppdaterad forskning

Syftet med denna artikel var att ge uppdaterad information om placebo/nocebo-effekten och den potentiella användningen av placebo i klinisk praxis. Artikeln ger en översiktlig genomgång av placebo- och nocebo-effekten och är avsedd att fungera som en startpunkt för läsaren att fördjupa sig i den relaterade litteraturen.

Placebo: a brief updated review

Placebo-effekten har observerats vid olika medicinska tillstånd och efter intag av läkemedel, manuella terapier samt kirurgiska ingrepp. Användningen av placebo i kliniska prövningar är grundläggande, även om etiken kring dess användning diskuteras. Placebo kan agera som ett läkemedel och kan också vara förknippat med biverkningar (nocebo-effekten).

Placebo kan påverka behandlingen genom att öka eller minska effekterna av läkemedel. Faktorer associerade med placeboeffekten är många, men förhållandet mellan läkare och patient anses vara den viktigaste. De senaste två decenniernas forskning har bidragit till en bättre förståelse av den psykoneurobiologiska grunden för placebo, även om ytterligare studier behövs. Slutligen uppvisar placeboeffekten i kliniken svag till måttlig intensitet.

Placebo bör betraktas som ett terapeutiskt alternativ, antingen som enskild behandling eller i kombination med annan behandling, och kan vara användbart i vissa situationer. Användningen av placebo bör regleras av europeiska hälso-myndigheter genom riktlinjer för klinisk praxis som förbättrar patientvården.

Läs hela artikeln här >>