This Theme Supports a Custom FrontPage

Placebo borde användas mer

Placebo borde användas mer

I en artikel från The Conversation, som sponsras av Oxford University, diskuteras placeboeffektens fascinerande roll inom medicin och argumenterar för att läkare bör använda den mer aktivt i klinisk praxis. Författaren lyfter fram att placeboeffekten ofta förknippas med bedrägeri eller oetiskt beteende, men att den faktiskt kan vara en kraftfull och etiskt försvarbar metod förLäs mer om Placebo borde användas mer[…]

fake watches rolex replica replica rolex replica rolex watches replica watches