This Theme Supports a Custom FrontPage

Studier på öppen Placebo

Studier på öppen Placebo

En systematisk översikt och metaanalys visar att öppna placebopiller har positiva kliniska effekter jämfört med ingen behandling. Studien inkluderade fem randomiserade kontrollerade försök med sammanlagt 260 deltagare som led av olika medicinska tillstånd såsom irritabel tarm, depression, allergisk rinit, ryggsmärta och ADHD. Effects of placebos without deception compared with no treatment: A systematic review andLäs mer om Studier på öppen Placebo[…]

fake watches rolex replica replica rolex replica rolex watches replica watches