Placebo Manifestet

Service of Placebo är ett statement om var människas rätt till ett fullvärdigt liv och hälsa grundat på att acceptera kraften i människans egen tro.

Den övertygelse som ger bäst resultat är den som är rätt.
En övertygelse som ger sämre eller skadligt resultat är fel.
Med resultat menas en balans mellan
 • Mätbar hälsoeffekt
 • Upplevd hälsoeffekt
 • Mätbar livskvalitet
 • Upplevd livskvalitet
Där upplevd går före mätbar.
Detta kan te sig självklart i allmänhet men ställs på sin spets i val mellan
 • fortsatt och pallitativ vård
 • utvärdering av interventioner
 • utvärdering av subventionering
 • När inget annat verkar fungera
 • inte minst, vid beslut om tvångsvård
Vilken plats får blind tro som den vetenskapligt bevisade kraft det kan vara i beslut om varje människas hälsa?
Kan vi dubbelblindtesta
 • Tro?
 • Livskvalitet?
 • Lycka?
 • Kärlek?
Vi vet att de som tillhör en religiös församling lever i snitt 7 år längre. Är det placebo?
Är en övertro på vetenskap ett uttryck för existentiell ångest?
Är en övertro på det icke förklarliga ett uttryck för vetenskaplig förkastelse?